Stenslag kan repareres

07 marts 2019 Astrid Pedersen
Stenslag kan repareres

En skade på forruden i din bil kan antage forskellige størrelser, former, og alvors grad. Den mest kendte og udbredte form for forrude skade er det klassiske stenslag. Et stenslag opstår, når en sten fra kørebanen rammer forruden. Det kan for eksempel være, at vejen er ny asfalteret, og dermed belagt med skærver og små sten, som skal køres ned i den nye asfalt. I begyndelsen ligger disse små sten løst, og bliver derfor lettere hvirvlet op af foran kørende biler. Et stenslag kan også opstå ved kørsel på en grusvej, hvor der ofte vil ligge små sten. Da begge biler og stenen er i fart, vil stenen ramme bilens forrude med forholdsvist stor kraft. Her vil den efterlade den velkendte stjerneformede skramme.

Hvis skrammen efter et stenslag er nærmest usynligt – og dermed overfladisk – eller er placeret uden for førerens udsigts felt (for eksempel i forrudens nederste højre hjørne), er det ikke sikkert, at det er nødvendigt at foretage sig noget i forhold til udbedring af skaden eller udskiftning af forruden. Men et kraftigt stenslag kan udvikle sig – og en større skramme vil altid kompromittere rudens sikkerhed, det vil sige, gøre den mere sårbar over for stød og slag. Og en større skramme, som er placeret i førersiden, vil virke forstyrrende på førerens udsyn, og dermed gøre kørslen usikker.

Hvad skal jeg foretage mig, hvis min forrude er ramt af stenslag

Hvis du er så uheldig, at forruden i din bil er blevet ødelagt af et stenslag, kan du vælge at få foretaget en stenslagsreparation. Selv hvis stenslaget ikke er placeret i førersiden, er det vigtigt at få lukket stenslaget, så det ikke breder sig. Hos Alt Autoglas kan du få super professionel vejledning i forhold til reparation af forrude ved stenslag. Læs mere om stenslag og billig stenslagsreparation på alt-autoglas.dk

Flere Nyheder